Lånekassen

Helsefag ved Naprapathögskolan i Sverige støttes av Lånekassen.

Søk om lån og stipend

Gå til Lånekassen sine sider og søk om støtte der. Du får først endelig svar på om du kan få lån og stipend, etter du har søkt om det.

Utdanninger som starter etter 1. november har søknadsfrist 15. mars året etter. Utdanninger som starter etter 1. mars har søknadsfrist innen kurset eller studieåret er avsluttet.

Du søker HER under Høyskole/Universitet i Norden, på Lånekassen sine sider. Du må legge ved endelig opptaksbrev uten faglige vilkår fra Naprapathøyskolen og bekreftelse som viser hvor mye du eventuelt skal betale i skolepenger.

Autorisasjon

Merk at lån og stipend fra Lånekassen fører ikke automatisk til at du får autorisasjon i Norge etter fullført utdanning.

Kontakt Lånekassen på tlf 21 49 60 00 om du har spørsmål.