Forside Kurskalender Introduksjonskurs i Funksjonell Muskeltesting (FMT Modul 1)

Introduksjonskurs i Funksjonell Muskeltesting (FMT Modul 1)

Detaljer

Arrangør

FMT Norge

Sted

Oslo

Tidspunkt

lørdag 6. mars, 2021, 10:00 til 15:00

Pris

5000,-

Muskler gir oss styrke, stabilitet og fleksibilitet og fungerer gjennom automatiske refleksmekanismer eller viljestyrt kontroll. Hva skjer når musklene ikke aktiveres optimalt, for eksempel når man snur hodet og får kink i nakken eller spurter og pådrar seg hamstringstrekk? Hva kan forstyrre nevromotorisk kontroll og hvordan tester vi dette?

På dette kurset vil vi gå gjennom hvordan man kan bruke muskeltesting til å avdekke dysfunksjonelle bevegelsesmønstre som forårsakes av muskler i ubalanse. Vi tester muskler for å avdekke «svake» eller hemmede muskler som forstyrres av feilaktig proprioseptiv input fra diverse mekanoreseptorer i muskler, sener, ledd og leddbånd. Vi vil gjennomgå rasjonelle forklaringsmodeller på hva som kan hindre muskler i å fungere normalt og setter det hele i system. Det er lagt opp til mye praktisk øving og du vil i løpet at kurset lære både undersøkelses- og behandlingsstrategier.

Målet med kurset er at deltakerne skal utvikle ferdigheter slik at de kan begynne å teste pasienter og umiddelbart vise til funksjonelle forandringer i muskelstyrke eller muskelaktivering, og således lettere adressere underliggende problemer og ikke bare kompenseringer. Alle behandlere kan bruke funksjonell muskeltesting som er tilleggsverktøy, uavhengig av profesjon eller behandlingsteknikk.

Foredragsholder: Morten Johannessen, kiropraktor.

Morten har 20 års erfaring med funksjonell muskeltesting og jobber på NEMUS Bryn i Oslo. Han har tidligere jobbet i Premiere League som kiropraktor og bruker muskeltesting på alt fra idrettsutøvere til ordinære pasienter.

Assistentinstruktør: Ingvild Næstvold, kiropraktor

  • Påmeldingsskjema