Forside Betingelser og personvern

Betingelser og personvern

Samtykke til medlemskap og behandling av personopplysninger

Behandlingsansvarlig

Det er Norges Naprapatforbund, heretter benevnt som NNF, (ved Styret), som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for NNF sin behandling av personopplysninger.

Formålet med behandlingen av opplysningene

Formålet med innsamlingen, registreringen og behandlingen av personopplysninger er primært å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte, jf. GDPR art 6 nr 1 b og f. I tillegg vil NNF drifte, administrere og vedlikeholde medlemsregisteret.

Du vil også motta noe reklame og/eller informasjon fra NNF`s samarbeidspartnere, jf. GDPR art. 6 nr 1 f.

Opplysningskategorier som behandles

Ved innmelding kan NNF registrere følgende personopplysninger i medlemsregisteret: navn, registreringsdato, endret dato, utmeldt dato. Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse og medlemsnummer. Profilinformasjon: alder, kjønn, personnummer og annen informasjon, du selv velger å gjøre tilgjengelig.

Medlemsnummer tildeles av regnskapsbyrå og registreres av NNF.

Statistikk om bruken av tjenestene
Ved bruk av medlemsregisteret samles det også inn opplysninger som ikke kan knyttes til brukeren og som kun benyttes til utarbeiding av generell statistikk, samt til forbedring av tjenestene. Dette er informasjon om: nettleser (browser) og innstillinger på denne, operativsystem, skjermoppløsning og antall farger på skjermen, internettforbindelse, besøkte sider på medlemsregisteret og tidspunkt for besøk, hvilken side man kommer til medlemsregisteret fra.

Cookies og IP-adresser
For å logge på og benytte medlemsregisteret er det forutsetning at cookies aksepteres. Cookies er små tekstfiler som lagres i brukerutstyret i forbindelse med bruk av internettjenester. Medlemsregisteret benytter også cookies for innsamling av statistikk. Det foretas ingen identifisering av den enkelte bruker som person i forbindelse med anvendelse av cookies. Medlemsregisteret vil også kunne benytte tilsvarende teknologi som cookies samt annen teknologi som vil dekke samme funksjoner som cookies i fremtiden. Medlemsregisteret vil også kunne lagre brukerens IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer som tildeles de nettverksenhetene, f.eks. en datamaskin, som kommuniserer med hverandre over Internett. Brukerens IP adresse vil kun bli benyttet til statistiske formål og til innsamling av demografisk informasjon i vid forstand, og vil derfor ikke kunne knyttes til medlemmet.

Utlevering til tredjepart

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. En tredjepart vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å ivareta deg som medlem.

Ved innmelding i NNF vil det enkelte medlem være søkbar på NNFs «finn din naprapat» – funksjon, eller lignende funksjoner, på NNFs hjemmeside. Dersom dette ikke er ønsket må det enkelte medlem gi skriftlig beskjed om dette til NNF.

Vi deler informasjon med offentlige organer for å søke støtte og informere om foreningens aktivitet. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til tredjepart for kommersielt bruk.

Som medlem i NNF vil du motta medlemsrabatter fra våre samarbeidspartnere. NNF vil aldri utlevere informasjon om våre medlemmer til disse. Det er dog tilgjengeilg å søke opp under vår «Finn din naprapat». Utover dette vil personopplysningene til en viss grad bli overlevert til underleverandører; Brønnøysund, regnskapsfører, IT-leverandør, Unilab, forsikringsselskap.

For de tilfeller vi deler dine personopplysninger med andre har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen ved bruk av databehandleravtaler.

Rett til innsyn, retting og sletting

Etter personopplysningsloven har den enkelte rett til innsyn, retting og sletting av egne personopplysninger. Vi gjør dog oppmerksom på at for å kunne være medlem i NNF må vi ha tilgang til Navn, klinikk, adresse og epost for å kunne fakturere medlemskontigent.

Alle opplysninger som er hentet fra deg som medlem, vil være tilgjengelige for deg via medlemsregisteret-kontoen, og kan rettes av brukeren via medlemsregisteret-kontoen. Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres i medlemsregisteret. Alle registrerte personopplysninger om deg arkiveres i medlemsregisteret. Dersom du melder deg ut av NNF, vil enkelte personopplysningene om deg bli slettet fra registeret. Dog vil enkelte personopplysninger lagres lengre pga. oppfyllelse av lovkrav, eks. regnskapslovgivningen, eller på grunn av andre formål. I sistnevnte tilfelle gjelder dette Navn og inn- og utmeldingsdato, til bruk i forbundets statistikk.

Informasjonssikkerhet

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personopplysningslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas. Det er bare utvalgte medarbeidere i NNF som har tilgang til medlemsregisteret. Vi har gode rutiner for tilgangskontroll med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

E-post lister

Som medlem vil du motta nyhetsbrev fra Norges Naprapatforbund. Når du blir medlem blir epostadressen din lagt til en liste lokalt, og denne vil kunne brukes til å kontakte deg en gang i blant. Vi vil ikke bruke din epostadresse til andre formål enn å sende nyhetsbrev til epostadressen, og vil heller ikke gjøre din adresse kjent for andre abonnenter på epostlisten. Din epostadresse blir ikke videreformidlet til samarbeidspartnerne våre. Ved oppsigelse av medlemskapet slettes epostadressen.

Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du kontakte behandlingsansvarlig. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Endring

Eventuelle endringer av våre tjenester, eller som følger av de endringer i regelverket, kan det medføre at vår personvernerklæring må oppdateres. Har vi dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på endringer dersom de er vesentlige. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside eller kan mottas ved å henvende seg til behandlingsansvarlig.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte Servicekontoret i Norges Naprapatforbund.

Behandlingsansvarlig: Norges Naprapatforbund (NNF)
Adresse: Postboks 1, 1333 Kolsås
E-post: post@naprapat.no
Telefon: 412 11 876

Informert samtykke

Jeg har lest og forstått ovennevnte informasjon, og jeg er innforstått med og samtykker til at medlemsinformasjon NNF får av meg i hovedsak skal brukes i sammenheng med NNFs medlemsregister og til rapportering til If, Accountor Trondheim AS og Brønnøysundregisteret samt at ovennevnte informasjon offentliggjøres i funksjonen «Finn din naprapat» på NNFs hjemmesider.

Ved innmelding aksepteres de til enhver tid gjeldende vilkår for medlemskap i NNF, nedfelt i våre etiske regler og statutter.

 

– Sist oppdatert Juli 2022